tekst etsen in rood glas
  • tekst etsen in rood glas
  • etsen met licht - Michel van Overbeeke
  • glas etsen in combinatie met brandschilderen
  • etching in glass with red and yellow layers
  • afbeelding etsen in glas

Etsen van glas


GlasbewerkingsBedrijf Brabant heeft diverse projecten uitgevoerd waarbij het glas geëtst is.

 

Deze techniek is gebaseerd op het verminderen van de laagdikte van gekleurd glas. Door de gekleurde laag plaatselijk te etsen verandert de egale kleur in een spel van licht en donker.


De lichte plekken in het glas kunnen later worden ingevuld met brandschildering. Hierdoor krijgen stukken glas vele kleurnuances, aangevuld met strakke lijnen van de schildering.

 

Kunstenaar Michel van Overbeeke maakt samen met GBB veelvuldig gebruik van deze mooie glastechniek.

 

Zie hiervoor het onderdeel ‘Kunstenaarsatelier’ op deze site.